Nájsť prevádzku

na odstúpenie
keyboard_arrow_down

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ: MERIMEX s.r.o.,
Trebejov 89, 044 81, Košice-okolie
IČO: 47 850 809, DIČ: 2024123277, IČ DPH: SK2024123277 podľa §4

Webové sídlo:
www.odstupim.sk

Služby:
Poskytovanie verejného priestoru pre zadávanie ponúk prevádzok na odstúpenie v celom území SR. Možnosť ponuky TOPovať zaslaním SMS správy.

Klient:
Fyzická alebo právnická osoba využívajúca portál www.odstupim.sk, ktorá využije možnosť platenej inzercie formou TOPovania na portáli zaslaním SMS správy. Na spoplatnenie TOPovania inzercie sa využíva platobný system platbamobilom.sk a cena zaslanej SMS správy je vo výške podľa aktuálnej platnosti ceny, zverejnenej vždy práve na mieste TOPovania danej inzercie. TOPnúť inzerciu môže iba registrovaný účastník portálu.

Registrácia:
Na www.odstupim.sk je registrácia bezplatná. Portál je možné využívať úplne bezplatne. Jediná spoplatnená služba je TOPovanie inzercie a to za účelom zobrazenia predmetnej inzercie v prvých priečkach v zozname ostatných ponúk.

Poplatky:
TOPovanie je formou zaslenej SMS správy a je spoplatnené podľa aktuálne platnej ceny uvedenej pri výzve TOPovať inzerciu. TOPovanie nie je povinné a nepodmieňuje žiadnu inú funkciu portálu. Portál je plne verejný. Admin si vyhradzuje práve kontrolovať správnosť obsahu a pre dosiahnutie maximálnej kvality poskytujúcich služieb si vyhradzuje parvo neželané obsahy mazať.

Zodpovednosť:
Za obsah a správnosť inzercie je zodpovedný zadávateľ inzercie a nie administrator portálu. Administrátor portálu však v rámci skvalitňovania služieb môže do obsahu zasahovať napr. Úpravou alebo zmazaním nevhodného obahu, avšak iba v tedy, kedy je obsah nevhodný, porušuje aktuálne platné legislatívne znenia a pod.

Reklamácie:
Po odoslanej SMS správy za účelom TOPovania incerzie nie je možné vrátenie poplatku.

Zrušenie registrácie:
O zrušenie registrácie je potrebné informovať administrátora portálu na adrese info@odstupim.sk a požiadať o zrušenie účtu. Žiadosť musí byť zaslaná z emailovej adresy, na akú je registrácia viazaná. V prípade výnimky je možné urobiť kompromis formou dohody. Admin si však vyhradzuje právo vyžiadať iné možnosti overenia totožnosti daného žiadateľa o zrušenie účtu, pokiaľ si daný úžívateľ nevie spomenúť na svoju emailovú adresu.

Záverečné ustanovenie:
Obchodné podmienky uvedené v tomto znení sa môžu v čase meniť. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa zverejnenia alebo neskôr podľa uvedeného dátumu platnosti v samotnom obsahu znenia. V obchodných podmienkach je uvedený datum zverejnenia a dátum nadobudnutia platnosti. Klient registráciou a využívaním služieb berie na vedomie, že s danými obchodnými podmienkami bezodkladne súhlasí a že toto rozhodnutie urobil sám, bez nátlaku alebo za pomoci inej osoby.

V košiciach dňa: 10.10.2016
Platné od: 10.11.2016